Стоки - Преоценени

Стоките в тази група са преоценени поради:

1. Мостри с нарушен външен вид;

2. Стоки с дребни дефекти по покритието;

3. Стоки втора употреба.? - ?? от ??? продукта