Системи от високо ниво на сигурност

Тук ще намерите технологии , които са предназначени да гарантират  100%  ограничен достъп до  обекти , помещения , хора , документи  - корпоративни, държавни ,финасови институции.  Системите са изградени от високотехнологични устройства , софтуер  с множество възможносто за рестриции по време , различно ниво за служители,  обслужващ персонал и  мениджмънт. Безконтактните картите за достъп са с най високо ниво чипове , които не могат да се копират ( дублират) ,с допълнително криптиране на записаната информация. За избягване достъп с открадната карта , често достъпа изисквва dopylnitelno  ПИН  код  или биометрия . Подробна информация за осигурен достъп до всяка точка   се съхранява надеждно  поне на две места ( в паметта на устройството) , в сървъра или в облак.  Интеграцията на тези системи с алармената система и видеонаблюдението е друга  характерна възможност на тези системи. Интерфеиси за връзка  на тези системи с различен софтуер за управление на процеси  - производство,  логистика, работна сила .   ? - ?? от ??? продукта